Rokotusmääräykset

Maailman Voittaja 2025 -näyttelyssä noudatetaan Suomen Kennelliiton hyväksymiä rokotusmääräyksiä.

Ulkomailta saapuvien koirien kohdalla noudatetaan Kennelliiton rokotusmääräysten lisäksi Ruokaviraston kulloinkin voimassa olevia ohjeita. Huomaathan, että Kennelliiton rokotusmääräykset voivat poiketa maahantuonnin rokotusvaatimuksista. Kulloinkin voimassa olevat vaatimukset voi tarkistaa Ruokaviraston kotisivuilta osoitteesta https://www.ruokavirasto.fi/.

Tapahtuman järjestäjien velvollisuutena on tarkistaa, että rokotusmääräyksiä on noudatettu. Rokotustodistuksesta tulee ilmetä koiran yksiselitteiset tunnistustiedot sekä koiralle annetun rokotteen valmisteyhteenvedon mukainen rokotuksen viimeinen voimassaolopäivä. Jotta koira voi olla läsnä tapahtumassa, tulee koiralla olla voimassa seuraavat rokotukset:

Penikkatautirokotus-, parvovirusripuli- ja tarttuva maksatulehdusrokotus
Koiran pitää olla rokotettu penikkatautia, parvovirusripulia ja tarttuvaa maksatulehdusta vastaan. Pentuiässä annetut rokotteet tai vanhempana annetut tehosteet ovat voimassa ko. rokotteen valmisteyhteenvedon mukaisesti. Huomioi rokotteen varoaika ennen rokotteen voimassaoloa.

Raivotautirokotus (rabies)
Koiran tulee olla rokotettu raivotautia vastaan. Rokotukset ovat voimassa valmisteyhteenvedon mukaisesti. Huomioi rokotteen varoaika ennen rokotteen voimassaoloa.

Vanhentuneen penikkatauti-, parvovirusripuli- ja tarttuva maksatulehdusrokotteen sekä raivotautirokotuksen varoaika
Jos koiran rokotus on vanhentunut, tulee se kaikissa tapauksissa uusia vähintään valmisteyhteenvedossa mainitun varoajan mukaisesti ennen tapahtumaa (yleensä 21–30vrk).  

Koira saa osallistua tapahtumaan seuraavana päivänä varoajan päättymisen jälkeen, eli mikäli varoaika on 21 päivää, saa koira osallistua tapahtumaan 22. päivä rokotuksesta.

Lisäohjeita rokotuksista koiran omistajille ja eläinlääkäreille

Koiralla tulee olla rokotustodistus (Omakoira-sovelluksessa näkyvä rokotustieto, rokotuskirja tai lemmikkieläinpassi), johon eläinlääkäri on merkinnyt rokotuspäivän, rokotteen viimeisen voimassaolopäivän, koiran tunnistusmerkintätiedot ja edelliset rokotukset.

Eläinlääkärin on merkittävä koiralle annettuun rokotustodistukseen ko. rokotuksen viimeinen voimassaolopäivä.

Penikkatauti-, parvovirusripuli, tarttuva maksatulehdus- ja kennelyskärokote (nelosrokote tai kolmoisrokote ja kennelyskärokote) suositellaan annettavaksi ensimmäisen kerran 12 viikon ikäiselle pennulle. Tehosterokote annetaan valmisteyhteenvedon mukaisesti. Ensimmäinen raivotautirokotus (rabies) annetaan valmisteyhteenvedon mukaisesti, yleensä 4 kk ikäiselle pennulle.

Edellisistä rokotuksista on oltava eläinlääkärin merkintä lemmikkieläinpassissa tai muussa rokotustodistuksessa. Myös kennelyskää vastaan annettu rokotus kannattaa uusia tilanteen mukaan ennen kokeisiin, kilpailuihin tai näyttelyyn osallistumista.

Ulkomailta saapuvien koirien kohdalla noudatetaan Kennelliiton rokotusmääräysten lisäksi Ruokaviraston kulloinkin voimassa olevia ohjeita.

Tartuntatauteihin liittyviä muita määräyksiä

Jos koira sairastuu penikkatautiin, parvovirusripuliin, tarttuvaan maksatulehdukseen, kennelyskään tms. hengitystie- tai mahasuolikanavan tulehdukseen, koira ei saa olla läsnä tapahtumassa ennen kuin se on ollut vähintään kaksi viikkoa oireeton. Sama rajoitus koskee myös saman talouden oireettomia koiria. Loistartunnat on asianmukaisesti hoidettava ennen kuin koira voi olla läsnä tapahtumassa.

Lisätietoja rokotusmääräyksistä osoitteesta www.kennelliitto.fi.

Maahantuonnin vaatimukset

Ulkomailta Suomeen saapuvien koirien tulee täyttää Ruokaviraston vaatimukset maahantuonnille. Näihin vaatimuksiin sisältyy mm. ekinokokki- eli heisimatolääkitys, joka tulee olla annettuna asianmukaisesti ennen maahan saapumista ja siitä tulee olla eläinlääkärin merkintä koiran lemmikkieläinpassissa. Ekinokkilääkitys vaaditaan useimmista maista Suomeen saavuttaessa. Kaikki koirien maahantuontia koskevat vaatimukset ja ohjeet löydät Ruokaviraston sivuilta. Ruokaviraston hakukoneella voit selvittää maakohtaiset Suomeen saapumiseen liittyvät ehdot.

EU:n alueelta saapuessa lemmikkiä ei tarvitse ilmoittaa Tullille. Huomioi kuitenkin, että Tulli voi tarkastaa lemmikin ja sen asiakirjat.